ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชนิดดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 100 เมตร และ 50 เมตร
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.จารุกร ตติยมงคลชัย
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,14:47   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชนิดดำน้ำฟินสวิมมิ่ง 100 เมตร และ 50 เมตร
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชยุตรา มหาโคตร
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,14:43   อ่าน 85 ครั้ง