ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ธ.ค. 60 ถึง 10 ธ.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ค่ายสาริกา  จังหวัดนครนายก  
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนหยุดเรียน 1 วัน
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อ
27 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 เยี่ยมบ้านนักเรีนภาคเรียนที่ 2/2560
23 พ.ย. 60 พิธีวางพวงมาลาวันมหาธีรราชเจ้า
ชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง